Termeni și condiții și politica de GDPR pentru înregistrarea Utilizatorilor

Prin înregistrarea în această bază de date cu specialiști în educație găzduită pe acest website, Utilizatorul declară că a înțeles, este de acord, va urma recomandările și va respecta condițiile de mai jos:

RECOMANDĂRI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE:

 • Persoana care inițiază procesul de înregistrare recunoaște că are 18 ani sau mai mult în vederea acceptării sale ca Utilizator.
 • Utilizatorul înregistrat înțelege că trebuie să fie o persoană fizică și nu o persoană fictivă sau o persoană juridică (organizație sau instituție).
 • Utilizatorul înregistrat înțelege că baza de date cu specialiști și materialele publicate pe acest website au doar un scop profesional, abordând domenii precum: educație/migrație/persoane vulnerabile/etnia roma.
 • Utilizatorul înregistrat studiază/lucrează deja, intenționează să studieze/lucreze sau este interesat din punct de vedere profesional de unul din domeniile: educație/migrație/persoane vulnerabile/etnia roma.
 • Utilizatorul înregistrat va folosi baza de date cu specialiști educaționali și alte informații disponibile pentru o mai bună înțelegere sau pentru a contribui la îmbunătățirea domeniilor privind educație/migrație/persoane vulnerabile/etnia roma.
 • Utilizatorul înregistrat va încuraja și alți specialiști care activează în domenii precum educație/migrație/persoane vulnerabile/etnia roma să se înregistreze pe acest website.
 • Utilizatorul înregistrat își poate șterge profilul printr-o solicitare adresată Administratorului website-ului: Bogdan Paul ROMANICĂ, Manager Proiect, Română/Engleză/Franceză, bogdan.romanica@tdh.ch , Telefon: 004 0740 175 786

CONTACTAREA ALTOR UTILIZATORI

 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord că, în afară de ID și parolă, profilul său devine public pentru orice alt Utilizator înregistrat în această bază de date.
 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord că datele personale furnizate în timpul înregistrării sunt colectate exclusiv pentru scopuri de comunicare și cooperare între Utilizatorii înregistrați.
 • Utilizatorul înregistrat va accesa baza de date a specialiștilor de pe acest website și îi va contacta doar în scopuri profesionale și va evita utilizarea acesteia în orice interes personal.
 • Utilizatorul înregistrat este conștient de faptul că, în cazul reclamațiilor din partea altor utilizatori, care se dovedesc a avea o bază reală, profilul său poate fi restricționat de la utilizare sau șters, iar înregistrarea ulterioară poate fi restricționată.
 • Utilizatorul înregistrat va notifica imediat Administratorul website-ului despre orice comportament neobișnuit sau suspect detectat în timpul interacțiunii cu alți Utilizatori.

ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR

 • Utilizatorul înregistrat înțelege că funcția de încărcare documente a website-ului are ca obiectiv facilitarea unei Comunități de practici pentru specialiștii în domenii precum educație/migrație/persoane vulnerabile/etnia roma.
 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord că materialele încărcate, de către el/ea sau de orice alt Utilizator înregistrat, pot avea o dimensiune de auto-promovare legată de profilul său/ei profesional.
 • Utilizatorul înregistrat acceptă să furnizeze informații minime despre orice material încărcat; Administratorul website-ului poate solicita detalii suplimentare despre orice material încărcat înainte de a-l face vizibil pe website; Administratorul website-ului are ultimul cuvânt în aprobarea sau respingerea unor materiale dacă sunt prea departe de obiectivele website-ului.
 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord să ia toate măsurile pentru a evita plagiatul sau utilizarea necorespunzătoare a materialelor sub copyright pe care le încarcă pe website.
 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord că materialele care vor fi încărcate vor avea o legătură directă cu domenii precum educație/migrație/persoane vulnerabile/etnia roma.
 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord să împărtășească toate informațiile furnizate și documentele încărcate cu orice alt Utilizator înregistrat și cu Administratorul website-ului.

RESPONSABILITATE ÎN UTILIZARE

 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord că înregistrarea pe acest website este un proces care presupune între 24-48 de ore pentru o verificare minimă de către Administratorul website-ului.
 • O persoană nu se poate înregistra de două ori sau să aibă două profiluri.
 • Utilizatorul înregistrat înțelege și este de acord că baza de date de pe acest website, care furnizează date de contact ale altor specialiști, nu va fi utilizată în nici un caz în scopuri comerciale, industriale, neetice sau ilegale.
 • Administratorul website-ului nu își asumă responsabilitatea cu privire la informațiile din fiecare profil, procesul de verificare fiind unul minimal.
 • Administratorul website-ului nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul comunicării directe între Utilizatori pe canalele acestora de comunicare.
 • Administratorul website-ului nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile și conținutul materialelor încărcate de Utilizatorii înregistrați și nu își asumă responsabilitatea pentru protejarea acestor informații și materiale de orice fel de descărcare, utilizare, difuzare, multiplicare, publicare de către oricare alți Utilizatori.
 • Utilizatorul înregistrat trebuie să își ia propriile măsuri de precauție împotriva eventualelor abuzuri din partea altor Utilizatori și să raporteze imediat orice risc potențial sau abuz efectiv legat de baza de date existentă.

 

CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND REGULAMENTUL DE PROTECȚIE GENERALĂ A DATELOR (GDPR) – PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Conform Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, FUNDAȚIA TERRE DES HOMMES ELVETIA, ca OPERATOR, cu sediul în București, Str. Franzelarilor nr. 6, Sector 2, cod unic de înregistrare 21184194, se obligă să prelucreze datele cu caracter personal în condiții de siguranță, cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale. Vă informăm că datele colectate prin procesul de înregistrare pe website-ul www.misto-avilean.eu (nume, prenume, limbi vorbite, domenii de interes profesional, ani de experiență, număr de telefon, adresă de email, descriere profesională, fotografie personală, afiliere instituțională: poziție/funcție/loc de muncă precum și numele, țara, județul, orașul/comuna/satul, email, număr de telefon, website ale organizației profesionale) sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și derulării proiectului „MISTO AVILEAN” finanțat de Uniunea Europeană prin Contractul de finanțare 809784 – MISTO. Astfel, putem dovedi că indicatorii website-ului au fost atinși și că cheltuielile sunt eligibile.

Avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a vă procesa datele personale pentru: 1.Invitarea dvs. la evenimente, mese rotunde sau instruiri viitoare organizate de Fundația Terre des hommes; 2.Contactarea dvs.pentru viitoare colaborări, precum parteneriate sau proiecte viitoare; 3.Transmiterea de scrisori de informare; 4.Includerea dvs. într-o Comunitate de practici pentru alți Utilizatori înregistrați care să aibă acces la toate datele personale furnizate. Datele vor fi folosite strict în scop de raportare, informare și promovare a activității website-ului www.misto-avilean.eu, a activităților Fundației Terre des hommes și a proiectului „MISTO AVILEAN” 809784. Datele vor fi raportate către Comisia Europeană, finanțatorul proiectului, și vor fi publicate pe wbsite-ul www.misto-avilean.eu. Fotografiile nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nu fac obiectul comercializării. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, solicitând acest lucru printr-un email la dpo@childhub.org

Detalii puteți găsi mai jos:

Date personale: nume, prenume, limbi vorbite, domenii de interes profesional, ani de experiență, număr de telefon, adresă de email, descriere profesională, fotografie personală*, afiliere instituțională: poziție/funcție/loc de muncă precum și numele, țara, județul, orașul/comuna/satul, email, număr de telefon, website ale organizației profesionale.

Centralizate pe: website-ul proiectului MISTO AVILEAN!: www.misto-avilean.eu

Scop: Datele personale colectate sunt necesare pentru implementarea și raportarea proiectului MISTOAVILEAN! Datele dvs. personale vor fi împărtășite cu alți specialiști educaționali înregistrați pe website-ul proiectului www.misto-avilean.eu așa cum este descris în Termenii și condițiile de utilizare prezentate mai sus.

Arhivare: datele dvs. personale vor fi arhivate pentru un maxim de 5 ani după terminarea proiectului (până la 30 Octombrie 2025) după care vor fi șterse. Dacă vor fi păstrate și după această dată, vă va fi solicitat un nou consimțământ.

Cine are acces: datele dvs. personale:

- vor fi vizualizate/scanate/transmise către: sediul central TDH (Elveția), firma de audit, finanțator (Comisia Europeană);

- vor fi utilizate intern de angajații Fundației Tdh, în vederea implementării și raportării proiectului MIȘTO AVILEAN!

- vor fi disponibile în copii pe computerele și serverele Tdh;

- vor fi accesate și arhivate de către platforma online www.misto-avilean.eu, managerul de proiect și Administratorul website-ului din cadrul Fundației Tdh. Datele vor fi de asemenea vizualizate de alți Utilizatori înregistrați din cadrul Comunității de practici, așa cum este descris în Termenii și condițiile de utilizare descrise mai sus.

Securitatea datelor: datele vor fi stocate pe serverele Tdh și computere securizate.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. 

* Fundația Terre des hommes garantează copyright-ul pentru orice imagine preluată în numele său. Subiectul fotografiat, înregistrat sau filmat, precum și reprezentantul său legal, confirmă că, oricare ar fi utilizarea, modul sau importanța distribuirii, nici o compensație nu poate fi solicitată (în bani sau altfel). Această clauză este definitivă. Subiectul fotografiat/filmat, precum și reprezentantul său legal poate revoca oricând această autorizație. Acesta poate oricând solicita ștergerea tuturor fotografiilor/filmărilor cu sau despre el/ea. Cu toate acestea, distribuirea imaginilor dinaintea datei revocării (data recepționării de Fundația Terre des hommes) sau a imaginilor în curs de imprimare după această dată rămâne validă întru totul iar imaginile care derivă din aceasta nu pot fi retrase.

Prin citirea prezentei informări, ați luat la cunoștință despre faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016, respectiv: 1. de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (articolul 13 și 14 din Regulament); 2. de acces la datele dvs. cu caracter personal (articolul 15 din Regulament); 3. de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (articolul 16 din Regulament); 4. de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale (articolul 17 din Regulament); 5. de a obține restricționarea prelucrării, (articolul 18 din Regulament); 6. de portabilitatea datelor (articolul 20 din Regulament); 7. de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) (articolul 77 din Regulament); 8. de a va opune (articolul 21 din Regulament); 9. de a va opune la profilări (articolul 22 din Regulament); 10. de a va adresa justiției. Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către dpo@childhub.org

Am citit, înțeles și sunt de acord cu Termenii și condițiile și cu politica de GDPR pentru înregistrarea ca Utilizator.