Termeni și condiții de VALIDARE

Prin solicitarea și primirea validării, un Utilizator devine un Membru validat, care este recunoscut ca reprezentant al unei școli / organizații / instituții specifice, cu activitate legată de educație /migrație /persoane vulnerabile /etnie roma. Procesul de validare necesită încărcarea de documente și verificarea acestora de către Administratorul paginii web. După validare, fiecare Membru declară că a înțeles și va urma recomandările de mai jos și va respecta condițiile de mai jos:

 • Toate recomandările și condițiile prevăzute pentru Utilizatori în etapa de înregistrare trebuie respectate și în această secțiune: consultați secțiunile „Recomandări și condiții de utilizare”, „Contactarea altor utilizatori”; „Încărcarea de materiale”; „Responsabilitate în utilizare”.
 • Odată validat, Utilizatorul este recunoscut ca Membru al unei Comunități de practici, împărtășind resurse informaționale, metodologice, organizaționale, instituționale cu privire la educație/ migrație/ persoane vulnerabile/ etnie roma.
 • Odată validat, Membrul este recunoscut de școala / organizația / instituția sa ca reprezentant delegat în comunicarea și cooperarea cu alți membri validați.
 • Odată validat, Membrul va aborda și va fi abordat de către alți Membri în calitatea sa de reprezentant delegat al unei scoli/organizații/instituții specifice pentru comunicare și cooperare cu alți Membri validați.
 • Pentru a fi recunoscut ca Membru validat, Utilizatorul trebuie să descarce formulare specifice (Protocol de colaborare, Delegația școlii), să le completeze, să le autentifice la școală / organizație / instituție și să le încarce pe pagina web pentru a fi verificate ulterior de către Administratorul pagini web.
 • Procesul de validare intră în atribuțiile Administratorul paginii web și a Promotorilor proiectului, aceștia solicitând informații și documente suplimentare, dacă este nevoie, de la Utilizator sau de la școala / organizația / instituția acestuia.
 • Validarea unui membru înseamnă că Administratorul paginii web și Promotorii proiectului au făcut verificări ample asupra Utilizatorului respectiv, asupra școlii / organizației / instituției reprezentate și că Administratorul paginii web și Promotorii proiectului recunosc că Membrul validat are dreptul să se implice în comunicare și cooperare din partea acelei școli / organizații / instituții specifice pe care o reprezintă.
 • Membru validat își va folosi statutul de Validat doar pentru a se angaja în comunicare și cooperare cu alți Membri validați pentru a împărtăși informații specifice și chiar personale cu privire la o anumită școală / organizație / instituție sau persoane individuale (profesori, elevi).
 • Comunicarea specifică poate începe la cererea unui Membru validat adresată altui Membru validat, în căutarea de informații utile în facilitarea (re)integrării școlare a elevilor de etnie roma în migrație internațională.
 • Statutul de validat permite unui Membru să ceară altui Membru să furnizeze informații specifice despre o școală / organizație / instituție specifică și să comunice informații și documente despre o anumită persoană (profesor sau elev / de etnie roma), dacă este necesar în procesul de (re)integrare școlară.
 • Schimbul de informații și documente personale se va face numai după ce unul dintre cei doi Membri validați angajați în comunicare și cooperare obține un document original care conține Acordul părinților cu privire la schimbul de informații și documente privind copiii lor.
 • În absența unei Acord original al părinților, nu este permis nici un schimb de informații personale sau documente cu privire la un anumit copil în baza resurselor oferite de acest site.
 • Pentru a comunica sau schimba informații și documente ca Membri validați, persoanele delegate vor folosi propriile lor mijloace de comunicare personale / școlare / organizaționale / instituționale (telefon, fax, e-mail, curier etc.).
 • Platforma web a proiectului (www.misto-avilean.eu) oferă doar baza de date cu datele de contact ale Utilizatorilor, ca specialiști activi sau interesați de tematici precum educație/migrație/persoane vulnerabile/etnie roma. Această pagină web oferă de asemenea verificarea preliminară și validarea statutului unei persoane ca fiind Membru validat, în cazul în care este delegat de școala / organizația / instituția sa pentru a o reprezenta în relație cu școli / organizații / instituții similare din alte țări. Scopul este de a facilita comunicarea și cooperarea pentru o (re)integrare mai ușoară și mai bună a elevilor de etnie roma care migrează între școli / țări.
 • Administratorul paginii web și Promotorii proiectului nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la mijloacele și conținutul comunicării între școli / organizații / instituții în cazuri individuale, direct sau prin Membrii Delegați Validați.
 • Fiecare Membru validat trebuie să respecte normele și procedurile naționale și internaționale privind reglementările generale privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). În acest context, Acordul părinților este documentul principal care permite schimbul de informații personale și documente legate de un anumit copil.