Suport curs - Cresterea capacitatii cadrelor didactice pentru educatie continua si nediscriminatorie. Terre des hommes, ianuarie, 2020 (RO)

05. Suport curs Misto Avilean.png
Fundatia Terre des hommes Romania

Terre des hommes Romania, Ianuarie 2020

Fundatia Terre des hommes România pune la dispoziția publicului suportul de curs elaborat pentru cursul „Creșterea capacității
cadrelor didactice pentru educație continuă și nediscriminatorie” organizat în perioada 09-11 ianuarie 2020 în București cu participarea a 14 cadre didactice din școli cu frecvență ridicată a copiilor de etnie romă.

Acest suport de curs a fost elaborat de:

  • Dr. Delia GRIGORE - Identitatea rromani contemporană, între Rromanipen și stigmat internalizat.
  • Dezideriu GERGELY - Elemente legislative anti-discriminare la nivel național și european pentru combaterea discriminării  romilor.
  • Alina DUMITRU - Stereotipuri, prejudecăți. Educație interculturală.Inteligențe multiple. Implicarea părinților în educația formală.

CUPRINS

IDENTITATEA RROMANI CONTEMPORANĂ ÎNTRE RROMANIPEN ȘI STIGMAT INTERNALIZAT

Dr. Delia GRIGORE

1. Cultura rromani tradițională sau memoria ancestrală rromă
    1.1. Căsătoria tradițională
    1.2. Judecata de pace
    1.3. Meșteșugurile tradiționale
    1.4. Gastronomia tradițională
    1.5. Sărbătorile calendaristice rrome
    1.6. Neamurile de rromi
    1.7. Limba rromani și graiurile/subdialectele sale
2. Rromii din România – o identitate stigmatizată istoric
3. DE REȚINUT
4. IMNUL INTERNAȚIONAL AL ROMILOR

ELEMENTE LEGISLATIVE COMBATEREA DISCRIMINĂRII FAȚĂ DE ROMI

Dezideriu GERGELY

1. Introducere
2. Legea educației naționale
3. Ordinul 6134 al Ministrului Educației
4. Legea anti-discriminare
5. Strategia Guvernului privind Incluziunea Socială a Romilor
6. DIRECȚII DE ACȚIUNE
7. DE REȚINUT

STEREOTIPURI, PREJUDECĂȚI. EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ. INTELIGENȚE MULTIPLE. IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ

Alina DUMITRU

1. Reușita școlară a copilului
2. Integrarea în sistemul educațional vs. Incluziunea prin educație
3. Metode prin care se poate sprijini incluziunea școlară a copiilor
  3.1. Reducerea stereotipurilor, prejudecăților, discriminării prin dezvoltarea competențelor interculturale ale cadrelor didactice
  3.2. Parteneriatul școală – familie. Consilierea familiei
  3.3. Utilizarea de metode proprii diverselor tipuri de inteligență ale copilului. Folosirea de metode interactive la clasă și a materialelor didactice care favorizează înțelegerea conceptelor abstracte
  3.4. Valorizarea rolurilor sociale. Accesul la roluri sociale valorizate
4. Strategii de acces la roluri sociale valorizate
5. DE REȚINUT

Atașamente