PUBLICAȚII

Proiectul MIȘTO AVILEAN! generează o lungă serie de rapoarte, ghiduri și alte publicații în sprijinul specialiștilor în educație pentru (re)integrarea școlară a copiilor migranți de etnie roma în migrație internațională.

05. Suport curs Misto Avilean.png
Terre des hommes Romania, Ianuarie 2020 Fundatia Terre des hommes România pune la dispoziția publicului suportul de curs elaborat pentru cursul „Creșterea capacității cadrelor didactice pentru educație continuă și nediscriminatorie” organizat în perioada 09-11 ianuarie 2020 în București cu...
04. Needs - Romania - RO.png
Fundatia Terre des hommes Romania, octombrie 2019 (EN/RO) Raportul de studiu din România prezintă nevoile de formare profesională ale profesorilor în vederea furnizării de educație de calitate, continuă și nediscriminatorie pentru copiii de etnie roma în migrație internațională. Raportul de...
02. Obstacles - Fance - EN.png
AFEJI, Octombrie, 2019 (EN/FR) Raportul de studiu din Franța prezintă obstacolele structurale cu care se confruntă copiii de etnie roma aflați în migrație între diferite școli și țări, în contextul specific al Franței. O serie de recomandări finale pentru politici publice sunt de asemenea...
03. Needs - Fance - EN.png
AFEJI, Octombrie, 2019 (EN/FR) Raportul de studiu din Franța prezintă nevoile de formare profesională ale profesorilor în vederea furnizării de educație de calitate, continuă și nediscriminatorie pentru copii de etnie roma în migrație internațională. (Raportul se bazează pe o cercetare de teren...
01. 01.07.2019 - Data collection methodology.png
AFEJI, iulie 2019, (EN) Metodologia de culegere a datelor prezintă principalele obiective, grupul țintă și instrumente pentru cercetarea care a fost realizată în România, Franța și Spania în vederea identificării: - obstacolelor cu care se confruntă copiii de etnie roma în procesul de migrație...