Proiectul MISTO

Această pagină web a fost elaborată în cadrul proiectului „MIȘTO AVILEAN (în limba romani, Bun venit) Migrație = Integrare: Optimizarea serviciilor de transfer – MISTO" finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) prin contractul de grant 809784 – MISTO -REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017. 

Proiectul este implementat timp de 24 de luni, între 01.11.2018 – 30.10.2020, de către Fundația Terre des hommes România în parteneriat cu: Fundația Terre des hommes Ungaria, Fundacion Secretariado Gitano din Spania și Afeji din Franța.

process

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Migrația socio-economică a romilor din România a luat amploare după aderarea la UE în 2007. În 2012, aproximativ un sfert din familiile de etnie roma a trecut prin experiența călătoriei sau a locuirii în străinătate. Fenomenul este circular, cu perioade scurte de timp petrecute în străinătate (3-6 luni), urmate de reveniri în România.

Cercetările au indicat că printre migranți există un procent ridicat de minori (17%). Aceste elemente atrag atenția asupra caracterului fragmentat al educației școlare cu care se confruntă copiii de etnie roma din familiile migrante între România, Spania și Franța.

Studiile indică dificultăți în cooperarea transnațională între unitățile școlare, ce îngreunează (re)integrarea copiilor de etnie roma în școli din România sau din alte țări. Școlile din România invocă lipsa actelor de studii din străinătate. Cele din străinătate pot invoca o lipsă a cunoștințelor de limbă ale copiilor romi pentru a justifica refuzul de a-i înregistra.

În plus, atitudinile rasiste persistă față de etnia roma în țările vizate de migrație. Astfel, romii sunt percepuți în termeni negativi de 41% din populație în Spania și de 66% în Franța.

SOLUTIILE PROIECTULUI

Proiectul oferă posibile soluții la aceste probleme, respectiv un set complex de măsuri ce vizează capacitatea de intervenție a profesorilor, reglementările instituționale și cooperarea internațională, dar și reprezentările publicului larg. Proiectul își propune să promoveze (re)integrarea educațională a copiilor de etnie roma prin:

Un mecanism de cooperare transnațională pentru educația școlară a copiilor de etnie roma migranți în România, Spania și Franța

Un mecanism de cooperare transnațională va fi creat pentru a sprijini profesioniștii și instituțiile educaționale din țările de origine și de destinație ale migrației, astfel încât să asigure continuitatea educației pentru copii.

Întărirea capacității profesorilor de a oferi o educație continuă copiilor de etnie roma aflați în migrație internațională.

Profesorilor li se vor oferi instrumente și metode concrete pentru a asigura o educație continuă și de calitate acestor copii, printr-un program de formare cuprinzător, prin stimularea capacităților de învățare și cooperare în baza unei comunități transnaționale de bune practici.

Combaterea reprezentărilor negative prin campanii conduse de copii în România, Spania și Franța

Campanii conduse de copii vor combate prejudecățile și discriminarea care afectează educația copiilor de etnie roma în migrație.

BENEFICIARII PROIECTULUI

Beneficiari instituționali:

  • 30 de unități școlare (10 din România, 10 din Franța și 10 din Spania) vor fi implicate în mecanismul de cooperare;
  • 900 de instituții și organizații relevante vor fi informate cu privire la rezultatele proiectului;

Beneficiari individuali:

  • 30 de experți educaționali, instruiți în prealabil, vor disemina informațiile către alți 300 de profesori în școli; 240 de specialiști educaționali vor participa la webinarii;
  • 200 de copii de etnie roma vor beneficia de cooperarea transnațională între școli;
  • 300 de profesori, 300 de părinți, 150 de elevi și 300 de alți participanți individuali vor beneficia de campaniile conduse de copii împotriva discriminării.