Evaluarea nevoilor de formare ale profesorilor cu privire la (re)integrarea copiilor de etnie roma in sistemul educational din Romania, Terre des hommes, octombrie 2019 (EN/RO)

04. Needs - Romania - RO.png

Fundatia Terre des hommes Romania, octombrie 2019 (EN/RO)

Raportul de studiu din România prezintă nevoile de formare profesională ale profesorilor în vederea furnizării de educație de calitate, continuă și nediscriminatorie pentru copiii de etnie roma în migrație internațională.

Raportul de cercetare este elaborat în cadrul unui proiect de intervenție, ca suport pentru organizarea și furnizarea unui Program de consolidarea a capacității profesorilor de a contribui la integrarea școlară a elevilor de etnie roma și mai ales a celor migrați sezonier în străinătate alături de familiile lor. Raportul dezvoltă mai curând o abordare practică decât academică. El sintetizează informații culese pe bază de interviuri și focus-grup-uri cu 35 de cadre didactice, directori și alți specialiști în educație precum și printr-un chestionar online completat de 116 cadre didactice din școli cu cel puțin 50 de elevi de etnie roma la nivel național. Raportul realizează o sinteză cuprinzătoare și o analiză aprofundată ale mărturiilor culese de la specialiști cu experiență.

Principalele dificultăți enunțate de cadrele didactice implicate în studiu și pentru care solicită sprijin extern sunt legate de relația dintre profesori-părinți, școală-comunitate de etnie roma. Alte probleme amintite de cadrele didactice sunt cele metodologice. Deși obligate adesea să se implice în educarea unor grupuri dezavantajate (copii de etnie roma în acest caz), cadrele didactice nu dispun de metode specifice (complementare, suplimentare) și dezvoltă în timp metode personale, locale, neverificate și nevalidate de rezolvare ad-hoc a unor situații problematice. Aceste metode personale locale reprezintă o experiență practică valoroasă dar, în același timp, un risc de perpetuare neintenționată a unor prejudecăți și stereotipuri dăunătoare pe termen mediu și lung. Cadrele didactice se vad nevoite adesea să dezvolte, pe lângă funcția de bază educațională și o funcție de asistent social comunitar. Asumarea acestui rol însă ridică semne de întrebare și riscuri cu privire la legitimitatea acțiunilor lor în comunitate.

În concluzie, deși foarte experimentați în educarea elevilor de etnie roma, participanții la studiu resimt nevoia discutării și validării metodelor practice dezvoltate în timp, precum și nevoia transferării și schimbului de experiențe între specialiști în vederea validării reciproce a experiențelor proprii. Cadrele didactice își recunosc competențele limitate în domenii precum cultura și organizarea socială a comunităților roma, metode de educare a copiilor de etnie roma, ca persoane defavorizate, metode de comunicare și cooperare cu părinții acestora, legislație națională și europeană anti-discriminare, dar manifestă și dorința de a-și completa și valida experiențele practice în contexte formale de dezbatere și formare profesională. În acest sens, prezentul studiu prezintă un set de concluzii și recomandări utile pentru un program de formare a cadrelor didactice în cadrul proiectului MIȘTO AVILEAN! dar și pentru alte programe de formare organizate la nivel instituțional pentru școli cu o participare ridicată a elevilor de etnie roma, ca persoane defavorizate.

(Raportul se bazează pe o cercetare de teren realizată în România, pe parcursul verii anului 2019. Au fost realizate focus grup-uri și interviuri cu 35 de specialiști educaționali și 10 membri a unor familii de etnie roma în România. Un chestionar online a fost completat de 115 profesori din 16 județe ale României.)

 

Acest raport a fost realizat de

Fundația Terre des hommes România

Bogdan Romanică           - Manager proiect (coordonator cercetare, dr. în sociologie)

Oana Ghiocea                  - Expert educațional (asistent cercetare)

Marius Cernușcă             - Expert cercetare de teren (asistent cercetare)

 

Raportul este disponibil în două limbi: EN / RO.