Data collection methodology to identify the obstacles faced by Roma children on the move when migrating between schools and countries like Romania, France and Spain, AFEJI, July 2019 (EN)

01. 01.07.2019 - Data collection methodology.png

AFEJI, iulie 2019, (EN)

Metodologia de culegere a datelor prezintă principalele obiective, grupul țintă și instrumente pentru cercetarea care a fost realizată în România, Franța și Spania în vederea identificării:

- obstacolelor cu care se confruntă copiii de etnie roma în procesul de migrație între școli și țări precum România, Franța și Spania,

- nevoile profesorilor pentru furnizarea de educație de calitate, continuă și nediscriminatorie copiilor de etnie roma în țări precum România, Franța și Spania.

Metodologia de culegere a datelor este disponibilă în limba engleză.

Atașamente