MECANISM DE COOPERARE TRANSNATIONALÃ

între școlile din România, Franța, Spania și alte instituții și organizații educaționale

Scopul proiectului este de a facilita informarea, comunicarea și cooperarea între școli și alte instituții și organizații din România și alte state membre UE (în special Franța și Spania), cu privire la migrația copiilor de etnie roma. Cele trei funcții ale mecanismului vor fi operaționale la nivelul platformei online gratuite ChildHub. Mecanismul de cooperare transnațională va face obiectul unui manual dar și al unui ghid pentru asigurarea unei educații continue și non-discriminatorii.

O etapă pilot va fi realizată prin conectarea a minimum 20 de școli din România, 10 din Franța și 10 din Spania, care lucrează cu elevi de etnie roma în migrație internațională.

Evenimente de schimb de experiență vor fi organizate împreună cu familiile de etnie roma pentru informarea acestora cu privire la mecanismul de cooperare transnațională, dar și pentru a colecta opinii cu privire la eficiența acestuia.

Evenimente de diseminare a informației vor fi organizate cu specialiști în fiecare țară, iar un pachet informațional va fi diseminat la scară largă către ONG-uri, instituții și alte organizații relevante, inclusiv școli, cu scopul de a promova mecanismul de cooperare transnațională operațional prin platforma online ChildHub.

outlineprocess

 

PLATFORMA CHILDHUB PENTRU INFORMARE, COMUNICARE ȘI COOPERAREoutline

Principalul instrument pentru implementarea mecanismului de cooperare transnațională este platforma online oferită de Fundația Terre des hommes Europa: ChildHub (www.misto-avilean.eu), acoperind trei funcții:

1) accesul general la proiect și la alte resurse instituționale publice,

2) posibilitatea de a contacta specialiști educaționali în cadrul unei rețele și de a accesa profilurile unităților școlare,

3) posibilitatea de a se alătura unei comunități prin intermediul unui forum și de a identifica profiluri personale ce vizează elevi individuali.

Accesul general la resurse publice este deschis tuturor vizitatorilor paginii web ChildHub. Aceasta cuprinde resurse și informații cu privire la:

  • descrierea proiectului (obiective, rezultate, grupuri țintă, activități etc.),
  • noutățile
  • evenimente publice: promovare, traininguri și webinarii, schimb de experiență și diseminare, campanii de promovare și advocacy etc.,
  • rapoarte și publicații: rapoarte de țară și recomandări, mecanismul de cooperare transnațională, ghiduri și broșuri etc.

Contactarea specialiștilor educaționali din cadrul rețelei va fi posibilă printr-o secțiune a paginii web ce va oferi profiluri și date de contact ale acestora, dar și ale școlilor care lucrează cu copii de etnie roma. Pentru a încuraja utilizatorii să contribuie la această rețea, se va solicita înregistrarea și disponibilitatea de a împărtăși resurse relevante.

Funcția de a se alătura a mecanismului de cooperare va oferi posibilitatea membrilor înregistrați care reprezintă instituții, organizații sau școli de a accesa/împărtăși informații personale cu privire la elevi în migrație. Această funcție va oferi acces la profilul educațional, social și psihologic al unui elev. Alăturarea la această comunitate de practici va impune însă încărcarea din partea instituțiilor/organizațiilor a unor documente oficiale, protocoale de colaborare, împuterniciri, formulare de consimțământ din partea părinților. Secțiunea va include și un forum pentru membrii validați în prealabil.