Ghid pentru educație continuă și nediscriminatorie

Guide - RO.png
AFEJI

Obiectivul liniilor directoare

Prin comparațiile și exemplele oferite de cele trei țări implicate și cu ajutorul datelor empirice colectate în timpul proiectului, ne propunem ca orice profesionist din educație (profesor, director școlar, asistent social, mediator și nu numai) să găsească informații care să îi sprijine în:
- o mai bună înțelegere a diferitelor contexte în care pot evolua copiii romi în migrație
- învățarea strategiilor de incluziune utilizate de alți profesioniști în alte contexte și punerea în discuție a modului în care acestea se pot transfera
- Construirea unui sentiment de comunitate de practică și încurajarea de a se implica în TCM

Descrierea conținutului

Dacă toate secțiunile urmează un model similar, fiecare țară a contribuit la următoarele linii directoare, în conformitate cu ceea ce părea cel mai relevant pentru contextul lor.

Secțiunea cu privire la România este construită pe contribuțiile și mărturiile profesorilor, obținute în proiect în timpul diferitelor activități. După prezentarea acestor activități, secțiunea se concentrează mai întâi asupra nevoilor și preocupărilor profesorilor cu privire la educația școlară pentru copiii romi; apoi evidențiază obstacolele în calea educației cu care se confruntă copiii romi în migrația intracomunitar. Experiențele și cele mai bune practici sunt susținute de mărturii directe de la profesori care lucrează cu elevii romi și elevii romi care se întorc din alte țări europene. Citatele de la profesori subliniază avantajele unui mecanism de cooperare transnațională în sprijinirea continuității educației pentru copiii romi în mișcare. În cele din urmă, TDH România pledează pentru actualizarea SIIR (Sistemul informațional integrat pentru educație în România).

Contribuția spaniolă începe prin introducerea activităților implementate cu MIȘTO AVILEAN, arătând ce efecte a avut pentru profesioniștii implicați. Acestea deconstruiesc diferitele forme și manifestări de discriminare cu care se confruntă populația de romi în Spania și evaluează impactul pandemiei Covid-19 asupra accesului la educație de calitate pentru copiii romi. Apoi, sunt prezentate practicile și inițiativele existente care s-au dovedit eficiente și două programe specifice sunt mai detaliate: Programul „Promociona” și Programul pentru promovarea incluziunii sociale a familiilor etnice de romi din țările Europei de Est (romi). Abordările globale, transformarea școlilor în locuri sigure pentru toți copiii și construirea unor metodologii specifice și orientate spre impact sunt subiecte susținute prin întreaga contribuție. În concluzie, FSG subliniază în continuare necesitatea menținerii și continuării dezvoltării acestora în beneficiul copiilor.

Partea franceză se concentrează mai mult pe dimensiunea online a instrumentelor și strategiilor utilizate pe tot parcursul proiectului. Secțiunea începe cu o introducere despre situația populației de romi din Franța și despre unele obstacole în calea educației continue cu care se confruntă elevii migranți romi și profesioniștii din educație. Apoi trece la experiențele și „cele mai bune practici” ale profesioniștilor și încearcă să sugereze câteva dintre modalitățile în care acestea pot fi create sau reproduse, chiar și în contexte online. În timp ce pledează pentru o cooperare mai puternică la nivel transnațional, AFEJI pune un accent puternic pe dimensiunea cooperării intersectoriale. Aceasta din urmă este privită ca o modalitate de a provoca modurile noastre de acțiune și perspectivele, precum și un mijloc pentru o mai bună incluziune socială și educativă a
copiilor.

În cele din urmă, concluzia acestor linii directoare sintetizează diferitele contribuții și compară diferitele perspective, abordări și strategii în funcție de contextele naționale și structurale. Aceasta evidențiază diferențele, dar și elementele comune, precum și unele inspirații pe care le puteți găsi în fiecare dintre aceste contribuții.

Sperăm că veți găsi util ghidul MIȘTO AVILEAN și că vă veți alătura comunității noastre de practică care spune MIȘTO Avilean! (Bun venit!) fiecărui copil rom!

 

CUPRINS

Cine suntem noi?

Proiectul

 • Un mecanism de cooperare transnațională
 • O instruire pentru consolidarea capacităților profesioniștilor din educație
 • Campanie pentru a promova schimbarea de atitudine față de copiii romi
 • Impactul pandemiei Covid-19 asupra implementării instruirii și activităților (provocări și soluții găsite)

Obiectivul liniilor directoare

 • Descrierea conținutului

ROMANIA

Contextul național

 • Educația școlară a copiilor romi
 • Obstacole în educația copiilor romi aflați în migrație internațională

Experiențele profesorilor și schimb de bune practici

 • Lecții învățate de profesorii implicați în proiect

Feedback cu privire la Mecanismul Transnațional de cooperare

 • Comunitate de practici cu privire la educația non-discriminatorie
 • Mecanism de Cooperare Transnațională cu privire la educația continuă

Concluzii

SPANIA

Contextul Național

Experiențe de la profesori

TCM Feedback

Concluzie

FRANŢA

Contextul național

 • Perspectiva „precarității și migrației” în Franța

Experiențe și „cele mai bune practici” de la profesori

 • Sensibilizați și instruiți profesioniștii
 • Sistematizează și centralizează informații cu privire la cele mai bune practici și strategii pentru a le face accesibile publicului larg

Feedback cu privire la Mecanismul Transnațional de cooperare

Concluziile: Deci ce urmeaza?

Concluzia liniilor directoare