DREPTURI DE AUTOR

Toate materialele de pe acest site-web sunt publicate cu drepturi de autor prin proiectul MISTO AVILEAN derulat de Fundatia Terre des hommes România, dacă nu sunt alte precizări suplimentare.

Proiectul MISTO AVILEAN și Fundația Terre des hommes România încurajează utilizarea în interes personal, educațional și non-comercial a conținutului site-ului web. Astfel, textele, elementele grafice și orice alte materiale pot fi reproduse în mod gratuit în scopuri interes personal, educațional sau în cercetări private prin menționarea obligatorie a sursei (Fundația Terre des hommes România, site-ul web www.misto-avilean.eu, proiectul MIȘTO AVILEAN, autorul). Cu toate acestea, utilizarea oricărui text, element grafic, elemente fotografice sau video din acest site web în orice scop comercial nu este permisă decât dacă este obținut mai întâi acordul din partea Fundației Terre des hommes România.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nume, imagini și logo-uri indicând produse, publicații sau servicii din cadrul proiectului MIȘTO AVILEAN, ale Fundației Terre des hommes România sau ale terților prezente pe site-ul web pot fi vizate de drepturi de autor, drepturi de design sau de drepturi marcă. Acolo unde este cazul, acestea nu pot fi reproduse fără acordul deținătorului de drepturi. Nimic din ceea ce este specificat în acești termeni nu va fi interpretat ca acord pentru licență sau drepturi de a utiliza orice drept de autor, drept de design sau drept de marcă asupra site-ului web www.misto-avilean.eu, asupra proiectului MIȘTO AVILEAN, asupra Fundației Terre des hommes România sau asupra oricărei terțe părți.

Vă rugăm să rețineți faptul că în utilizarea oricărei informații de pe acest site web din cadrul proiectului MISTO AVILEAN într-o manieră adecvată, trebuie să faceți eforturi cu bună credință pentru păstrarea contextului pasajelor citate și să dați creditul cuvenit persoanelor sau organizațiilor autoare.