CARTA ETICĂ

CREDINȚA NOASTRĂ

În acord cu Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, noi credem că copiii au dreptul de a participa la decizii care au impact asupra vieților lor și, pentru aceasta, ei au nevoie de informații și, în funcție de vârsta și dezvoltarea copilului, de sprijin din partea adulților pentru a fi siguri că participarea lor este realizată și semnificativă.

LINII DIRECTOARE

Pentru a sprijini participarea semnificativă a copiilor, am dezvoltat următoarele linii directoare de bază:

 • Nevoia de a recunoaște faptul că dreptul copiilor de a participa în chestiuni care au impact asupra vieții lor nu este o „favoare” sau un rezultat al bună-voinței adulților ci că este dreptul lor potrivit legislației internaționale și, în multe cazuri, potrivit legislației naționale.
 • Dreptul superior al copilului ar trebui să fie întotdeauna prima prioritate. Copiii nu trebuie să fie plasați sub risc prin participarea lor. Dacă adulții nu consideră că este în interesul superior al copilului ca aceștia să fie consultați sau implicați într-o activitate particulară, această decizie trebuie explicată și discutată cu copiii într-un mod deschis, iar părerile lor trebuie luate în considerare.
 • Toate acțiunile care promovează participarea copiilor trebuie să respecte drepturile și demnitatea copilului.
 • Adulții trebuie să fie onești cu copiii cu privire la motivul pentru care se urmărește implicarea copiilor, și cu privire la posibilele rezultate. De exemplu, nu trebuie lăsată impresia copiilor că ceea ce ei își doresc se va și întâmpla în mod automat.
 • Așteptările cu privire la nivelul de participare a copiilor trebuie să fie corespunzătoare cu vârsta copilului, abilitățile, genul și capacitățile în dezvoltare. Chiar și copiii foarte mici pot fi consultați cu privire la deciziile care au impact asupra vieților lor, și este responsabilitatea adulților să găsească mijloace de a se asigura că aceasta se poate realiza.
 • Copiii și adulții ar trebui să cadă de acord cu privire ce informații sunt confidențiale și cum vor fi utilizate informațiile sensibile.
 • Participarea trebuie să fie voluntară, iar copiii ar trebui să fie conștientizați cu privire la faptul că pot să renunțe în orice moment, fără repercusiuni – deși aceasta ar însemna că adulții nu le vor putea lua în considerație punctul de vedere (ex. dacă nu este furnizat) fapt ce ar putea afecta decizia luată.
 • Acordul trebuie obținut de la părinți sau reprezentanți legali.
 • Procesul de implicare a băieților și fetelor ar trebui să fie echitabil, non-discriminatoriu și, pe cât posibil, inclusiv. Măsuri speciale ar trebui luate pentru a fi siguri că copiii care doresc să participe să aibă posibilitatea să o facă. Aceasta include luarea în considerare a celorlalte angajamente ale copiilor precum școală, muncă și treburi domestice.
 • Un climat prietenos pentru copii ar trebui creat, care să convingă copiii că participarea lor este respectată.
 • Adulții care facilitează participarea copiilor ar trebui să aibă abilități și încredere în rolul și responsabilitățile lor.
 • Copiii ar trebui să fie întotdeauna informați cu privire la rezultatul procesului participativ.

În afara acestor linii directoare, Politica de Protecție a Copilului a Fundației Terre des hommes poate fi consultată la: https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/child-safeguarding-policy